Artemisia
Malört

      

 

Färg: Silverfärgade blad

Höjd: varierande beroende på sort, trådmalörten är ca 20-30 cm, den andra är ca 50 cm

Blomning: har inte sett någon

Läge: Trådmalörten står i klematispallkragen längst till vänster, den andra i pallisen vid bodan och i klematispallkragen i mitten.

Övrigt: Trådmalörten verkar vara lite mer vedartad i stammarna och skjuter nytt på gammal ved. Den andra sprider sig med utlöpare.

   
  Föregående

Växtlistan

Nästa